Nyheder

Generalforsamling

 

Beretning for KIF Bordtennisafdeling i sæsonen 2018 – 2019.

 

Ordinær generalforsamling den 24. oktober 2019

 

Medlemmer 2018 – 2019:

 

På medlemssiden var vi i den forløbne sæson i alt 51 medlemmer fordelt således:

 

Senior: 26 medlemmer en fremgang på 1.

 

Ungdomsside: 16 børn. en fremgang på 10.

 

Senior 60+: 9 medlemmer en fremgang på 3.

 

 

 

Målsætning ungdom:

 

Vi holder stadig fast i vores målsætning, om at være en klub med fokus på det sociale. Men vi bidrager gerne til at udvikle dygtige ungdomsspillere, KIF forventer derfor også at deltage i Pointstævnerne som henvender sig til nye og uøvede ungdomsspillere, som herigennem får en mulighed for at komme ud og spille bordtenniskampe med spillere på samme niveau fra andre klubber, Kampene spilles i weekenderne og KIF vil bede om at afholde et eller to i den kommende sæson. Herudover vil der i vinterens løb blive afholdt ”Talenttræning” lørdage med flere trænere, end de to dygtige træner vi benytte dagligt.

 

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at deltage i ”Ungdomsholdturneringen” der spilles i 3 rækker, over 12 år, under 12 år og puslinge B. Indbydelsen sendes ud omkring 1. september med tilmeldingsfrist i slutningen af september. Rækkerne spilles primært i weekenderne. Måske med enkelte lokale kampe på hverdage. Det vil blive undersøgt om vores spillere i næste sæson, har de nødvendige kvalifikationer og om der er forældre opbakningen til at deltage. ”Sports for kids” blev igen afholdt, denne gang med meget få børn.

 

Senior ØBTU:

 

KIF deltog vi under ØBTU med følgende hold:

 

Hold:

Resultatopgørelse:

SERIE 1         kreds 5.  

Placering:       4. plads.

Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Score

Point

18

11

1

6

146-106

23

 

SERIE 2         kreds 11.

Placering:       4. plads.

Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Score

Point

18

9

2

7

129-123

20

 

SERIE 3         kreds 18.

Placering:       7. plads.

Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Score

Point

18

8

1

9

77-103

17

 

SERIE 4         kreds 23.

Placering:       4. plads.

Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Score

Point

16

9

2

5

85-75

20

 

Veteran 40 A     kreds 31.
Placering:      6. plads.

Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Score

Point

10

2

0

8

12-38

4

 

Veteran 40 B    kreds 33.

Placering:          4. plads.

Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Score

Point

10

4

0

6

20-30

8

 

 

Samarbejde med Solrød Bordtennisklub:

 

Fra nytårsskiftet 2018-2019 indgik KIF Bordtennis et samarbejde med Solrød Bordtennisklub

 

Som efter nytår ikke kunne fremskaffe træner kapacitet til Deres ungdomsspillere, dette medførte

 

at vi overtog ungdomsspillere 10 fra Solrød BTK sidste halvår.

 

Vi arbejder pt. på at videreføre dette samarbejde, da det vil kunne bidrage til klubbens samlet økonomi.

 

Derudover blev der afholdt både for senior og ungdom de traditionelle julesjov samt klubmesterskaber. Resultater og billeder findes på vores hjemmeside http://www.kifbordtennis.dk/ som løbende vil blive opdateret.

 

60+ :

 

Pensionist Bordtennis om tirsdag og torsdag begge dage fra 10-12.00 er stadig en meget stor succes.

 

Veteransamlinger:

 

Klubben afholdt i sæsonen 4 veteransamlinger.

 

Donation til KIF Bordtennis:

 

Bordtennisafdelingen af modtaget kr. 30.000 fra Nordea fonden til indkøb af 4 stk. nye bordtennis borde.

 

Æresmedlem 2018 – 2019

Bestyrelsen har enstemmigt udnævnt Hans-Jørgen Hansen som æresmedlem, som har været meget aktive i foreningen de seneste år.

Jeg vil igen i år takke sekretariatet for deres store hjælp omkring regnskab, vores hjemmeside samt ansøgning til Nordea fonden.

Ole Midtgård

Formand

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlslunde Bordtennis klub

Referat af ordinær generalforsamling den 24. oktober 2019

 • Tilstede var 14 klubmedlemmer.
 • Valg af dirigent : Hans-Jørgen Hansen 
 • Valg af referent: Torkil Pedersen

  1. Formandens beretning: Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt

 1. Kassereren fremlagde regnskab og budget for næste år, som blev enstemmigt godkendt

 

        Indkomne forslag, der var indkommet 3 forslag:

 1. Fra Ole Midtgård: Medlemmer som ikke har indbetalt Deres kontingent senest den                                          15. september, har ikke adgang til ØBTU-turneringer.  (O.M. trækker forslaget igen).
 2. Fra Ole Midtgård. ”Medlemmer som ikke har indbetalt Deres kontingent senest den 15. september har ikke adgang til generalforsamlingen. (O.M. trækker forslaget igen).

             Der bliver fremover udarbejdet en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kroner.

 1. Fra Michael Baymler: Forslag om indkøb af to nye bordtennisborde,

             Stemmer:  7 personer for køb 4 personer imod køb 3 personer undlod af stemme. budget kr. 12.000                           Torben Wael står for forhandling og indkøb.

 

Valg iflg. Lovene.

 • Som Kasserer blev valgt: 

Thomas Dinesen

 • Som Seniorformand blev valgt:

Michael Baymler

 • Som Ungdomsformand blev valgt:

Steffen Starup

 • Som Sekretær blev valgt:

Torkil Pedersen

 • Som Revisor og med ansvar for

             regler og love fra ØBTU blev valgt:

Torben Wael

 • Med ansvar for 60+ 

Susanne Lundt

  

Karlslunde den 24. oktober 2019

Ole Midtgård

Formand

KIF Bordtennis afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19:00